De Gebruikersgroep van Uitgeverij van de Toekomst adviseert de projectleiding en is een klankbord voor de koers en het uitrollen van de pilots binnen Uitgeverij van de Toekomst. Wie zijn onze leden? Uitgevers en technologiebedrijven.

De Gebruikersgroep: werking, doel en samenstelling

De Gebruikersgroep brengt alle bedrijven en organisaties die betrokken willen zijn bij het project Uitgeverij van de Toekomst op een regelmatige basis samen. De leden engageren zich om het project mee richting te geven en te sturen. Samen fungeren ze als klankbordgroep en adviesorgaan van het project.

Ook jij kunt als uitgeverij of technologiebedrijf aansluiten bij de Gebruikersgroep om mee de krijtlijnen van de toekomst van het uitgeven uit te tekenen.

Jaarlijks wordt een nieuwe Gebruikersgroep samengesteld. Die bestaat enerzijds uit leden die reeds aangesloten zijn en hun lidmaatschap verlengen, deels uit nieuwkomers om het team te komen versterken.

Wil je lid worden van de Gebruikersgroep, schrijf je dan in via het document in bijlage. Dat Reglement van Orde organiseert de spelregels van de Gebruikersgroep.