Bedrijfsmodel voor digitale boekverkoop

Hoe willen lezers betalen voor een digitaal boek en welke business model strategie moet daaraan gekoppeld?

Dit artikel is de laatste aflevering in een vierdelige reeks over het onderzoek naar het digitale lees- en koopgedrag van de Vlaming, uitgevoerd door Valérie-Anne Bleyen en Olivier Braet van de Vrije Universiteit Brussel (onderzoeksgroep iMinds-SMIT, Digital Society Department) in het IWT gesteunde project Uitgeverij van de Toekomst (in opdracht van Boek.be).

De voorbije drie weken kwamen reeds de leesfrequentie van het papieren en het digitale boek, de leen- en koopfrequentie van het papieren en digitale boek, en de betalingsbereidheid voor het digitale boek aan bod. In deze laatste week focussen we op de manier waarop lezers het liefst willen betalen voor een digitaal boek, en we verbinden daaraan conclusies in functie van de business model strategie voor uitgevers, zowel m.b.t beslissingen in functie van de betaalwijze, distributiemethode, als de technische kenmerken die daarmee verband houden.

Betalingsformule: stukmodelverkoop domineert

Op de vraag in welke vorm men het liefst betaalt voor digitale boeken blijkt de betaling per download het populairst (35%). 15% van de respondenten zou geïnteresseerd zijn in het uitlenen/huren van digitale boeken, en een abonnementsformule à la Spotify wordt door 12% van de steekproef gesmaakt. Tenslotte worden gratis boeken met reclame verkozen door slechts 10% van de bevraagden.

De onhaalbaarheid van een zuiver advertentie-gebaseerd bedrijfsmodel voor e-boeken wordt ook bevestigd door zowel de economische vakliteratuur als andere empirische onderzoeken. Aangezien er te weinig geld in de advertentiemarkt voor e-boeken zit om een kwaliteitsvol en levensvatbaar e-boeken platform uit te bouwen, is deze optie op zuiver theoretische gronden onevenwichtig. Daarnaast toont alle ons gekende empirische onderzoek de sterke weerstand van lezers tegen de aanwezigheid van advertenties binnen e-boeken. Een e-boeken platform kan wel op een niet-storende wijze ondersteund worden door enkele institutionele adverteerders of sponsors, maar dat zal niet de grote volumes aan reclame-inkomsten creëren aangezien deze platformen veel minder frequent worden bezocht dan bijvoorbeeld dagelijks bezochte websites met nieuws.

Enkel als er een concurrerend advertentie-gebaseerd platform op de markt zou verschijnen, zou het als handelaar aangewezen kunnen zijn om tijdelijk te reageren met hetzelfde model, maar dan met iets lagere advertentietarieven om deze nieuwkomer uit de markt te duwen. Dit veronderstelt vanzelfsprekend dat men als uitgever de rechten niet verkoopt aan het concurrerende platform, want het is voornamelijk met een beter kwaliteitsaanbod dat men de meest lucratieve adverteerders kan wegtrekken van de nieuwkomer. 

De digitale uitdagingen voor de boekensector

Vorige week merkten we op dat onze respondenten nog bereid waren om gemiddeld €5 te betalen voor de papieren versie als ze het digitale boek reeds hebben gekocht, en €2,5 voor een digitale versie als men het papieren boek reeds bezit. Maar dit zijn de gemiddelden, en onze resultaten tonen dat er ook segmenten zijn die tot €15 willen betalen voor een papieren verkoop-na-verkoop, en tot €10 voor de digitale verkoop-na-verkoop. Er is dus een marge voor het experimenteren met “windowing”, waarbij men de eerste maanden na het verschijnen van een boek de papieren of digitale versie aan een hogere prijs in de markt kan zetten.

Desalniettemin zal de digitalisering een negatieve impact hebben op de omzet en winstcijfers van boekenuitgevers. Als vuistregel kan worden gesteld dat een uitgever de helft van de papieren boekenprijs kan vragen aan ongeveer een derde van de populatie (die al bereid is digitaal te kopen), maar die bovendien minder regelmatig boeken koopt. Men moet wel opletten om hier definitieve conclusies uit te trekken wat de totale toekomstige marktopportuniteit van het digitale boek betreft. 37% van de bevraagden gaf immers aan geen digitale boeken te lezen omdat ze nog geen tablet of e-reader bezit, maar eens deze groep een dergelijk apparaat zou bezitten kan de markt snel aanzwellen.

De boekenuitgevers kunnen zich gelukkig prijzen dat het stukverkoopmodel nog steeds als het meest gewenste wordt aangeduid door de meeste lezers. Ten eerste is dit een luxe waar andere culturele industrieën veel minder van kunnen genieten. Ten tweede draagt dit model ook de voorkeur weg van de auteurs zelf, aangezien de discussie over de verdeling van de inkomsten in het leen- of advertentiemodel veel complexer is. 

Technische gevolgen van verkoopmodel

Elke beslissing over de commerciële kant van een business model heeft gevolgen voor de technische functionaliteiten. We denken dat het wijs zou zijn om de lezer in ruil voor het stukverkoopmodel een volwaardig bezit van het digitale bestand aan te bieden, zeker aangezien boeken een hoge verzamelwaarde hebben: 41% gaf aan dat de liefde voor een papieren boekenverzameling hen ervan weerhoudt digitale boeken te kopen. Aangezien 43% zei dat hun liefde voor het bezoek aan een boekhandel hen niet digitaal laat kopen, ligt hier zeker een opportuniteit voor de boekhandel. Velen bestellen een papieren boek thuis online als het niet in de boekhandel ligt, maar in plaats van als boekhandelaar het antwoord te geven “We kunnen het boek voor u bestellen”, zou het antwoord “Ik kan het onmiddellijk bestellen voor thuislevering, of je een digitale download bezorgen” de impulsaankoop van vele lezers bevredigen. 

Distributiemodel

Gezien de terechte achterdocht voor eventuele piraterij, kan een combinatie van sociale DRM en het af en toe online controleren van de gebruikerslicenties—zoals reeds jaren in de game industrie wordt toegepast (bv. Steam platform)— het offline bezitten van een digitaal boek mogelijk maken met respect voor de auteurswetgeving en inachtneming van de wensen van de boekenlezer. Het komt erop aan een platform te kiezen dat deze keuze overlaat aan de uitgever, en niet in handen laat van actoren die een bedrijfslogica hanteren die haaks kan staan op de lange termijn doelstellingen van uitgevers en boekhandelaars.

De dominantie van het stukverkoopmodel toont dat spelers als Apple en Amazon uiterst goed gepositioneerd zijn om hier een blijvende dominantie te verkrijgen. Zelfs de CEO van Apple meldde onlangs dat niet Google maar Amazon door hen als de grootste bedreiging wordt gezien, aangezien Amazon veel sterker gepositioneerd is om onvermijdelijk te worden in het veld van audiovisuele distributie. Tegelijk volgt Amazon nog steeds een model dat focust op haar eigen omzet(groei), en negeert het in het bereiken van deze groei vaak de winstmarges op boeken van individuele uitgevers. 

Stimulerende rol van de overheid

Naast de stimulerende instrumenten die de overheid kan voeren binnen het culturele en onderwijsveld wat het aanzwengelen betreft van een leesreflex, kunnen overheden ook werk maken van de verlaagde BTW op digitale boeken, en een aangepaste fiscale regeling verdedigen voor inkomsten als auteur of vertaler van een boek. Het vrijstellen van inkomstenbelastingen van een basisschijf auteursinkomsten lijkt hier het meest logische instrument. Gezien de bescheiden oplages van de meeste boeken is de kans klein dat hier een significant deel belastinginkomsten aan zal verloren gaan, terwijl boekenuitgaven sterk bijdragen aan de uitstraling van een taalgemeenschap.

- - - - - - - § - - - - - - -

Onderzoekers: Prof. Dr. Valérie-Anne Bleyen en Olivier Braet - Valerie-Anne.Bleyen@vub.ac.be , Olivier.Braet@vub.ac.be

- - - - - - - § - - - - - - -

 ‘Uitgeverij van de Toekomst’ is een multidisciplinair onderzoeksproject gefinancierd door het IWT, als Vlaams Innovatief Samenwerkingsverband (VIS). de kennisinstellingen iMinds-SMIT (VUB) en iMinds-MMLab (UGent) onderzoeken de bedrijfsmatige en technologische uitdagingen van de opkomst van het digitale boek, samen met de confederatie van het Vlaamse boekenvak Boek.be, en alle Vlaamse uitgevers. Projectleiding bij Kenniscentrum Boek.be: Annemie Speybrouck - annemie.speybrouck@boek.be

Interactiviteit en fictie in een perfect match. Do it yourself met Twine. 

Tailormade database met educatieve content voor leraren en leerlingen.

Creativiteit en e-skills in een aantrekkelijke mix.

Over innovatie, social reading, customer loyalty, content aggregatie, self publishing en veel meer.

Een verhaal kneden naar een nieuwe interactieve format?

Hoe willen lezers betalen voor een digitaal boek en welke business model strategie moet daaraan gek

Hoeveel is de consument bereid te betalen voor een digitaal boek?

Wat is het koop- en leengedrag van de Vlaming m.b.t papieren en digitale boeken?

Unieke grootschalige survey naar het digitale lees- en koopgedrag van de Vlaming. 

Start-up strategie als model voor innovatie

Op 24 september pitchen de 5 Book Labs finalisten hun project @ de Converging Media Conference

Een origineel boekidee met digitale staart

Franz Kafka goes gaming

Kan een Spotify model de boekensector redden?

Wiskunde en fysica interactief, sociaal en gratis. 

Nadat Google Play de Nederlandse markt wist te betreden, verlaagde de gigant meteen de prijzen van ebooks.

Niet een broodje kroket uit de muur. Wel een zomers boek tegen de muur.

Sterauteurs en hun garage band. The story behind.

Het selfpublishing-platform van bol.com maakt je dromen waar.

100 virtuele LinkedIn-vrienden schrijven samen een bestseller. 

Na apps en muziek is nu ook Google Play Books beschikbaar in België. 

Met CONTEC brengt de Frankfurt Academy de stakeholders uit het hele publishing ecosysteem

Innovatie met de Creatieve Industrieën kan je tot 50.000 euro opleveren voor je project.

IPA beveelt ePUB3 aan als wereldwijde Publishing Standaard

Self-published voor het eerst de nummer 1 in de e-boek bestsellerslist van Digital Book World.

FIVE cofinanciert wie into serious gaming is en zich op het transmediale pad wil begeven.

Hoe kunnen we afstappen van het gekende bladeren en analoge lezen?

Een geactualiseerde versie van de ePUB3 Support Grid is beschikbaar. 

Flipick maakt het mogelijk om direct vanuit InDesign een ePUB3 file aan te maken.

Amazon en Apple maken zich klaar voor een tweedehands aanbod van e-boeken.

Gratis én legaal lezen met advertentie-inlassing? Het kan met eBookPlus.com

Je tekstboek low cost of no cost en in no time interactief maken? De natte droom van elke uitgever.

Mode en technologie gaan hand in hand. Augmented reality en de catwalk.

Phablets lijken de toekomst te worden. Vis noch vlees. Tablet noch phone. 

Een kijkje achter de schermen van het interactieve boek. 

Over spelregels en dominantie. Over grote en kleine spelers en de O’Reilly factor.

Wil je bladeren als een uniek boek-gevoel koesteren, dan kom je weldra ook digitaal aan je trekken. 

Hoe beloftevol is html5? In hoever zorgt het ePUB3 formaat voor een content revolutie in het uitgeven?

Touchen en liken in je papieren krant. Stel dat het printexemplaar van je krant interactief wordt.

Plassen met een plus. Van iPad tot iPotty. Of potjestraining anno 2013.

e-boeken zijn in opmars. Een fluctuerende trend met ups en downs.