Een Spotify business model voor ebooks?

Kan een Spotify model de boekensector redden?

Wereldwijd experimenteren uitgevers met welk bedrijfsmodel geschikt is om nieuwe boekvormen aan te bieden. Naast de vele technologische uitdagingen van de digitale transformatie, is het vaak het bedrijfsmodel dat de belangrijkste flessenhals vormt voor het vinden van een leefbaar model voor alle betrokken actoren. 

De (langzame) dageraad van het digitale boek

Het digitale boek staat op het punt om door te breken als volwaardig alternatief voor het papieren boek. IDATE (de invloedrijke Europese denktank die focust op de digitale economie) projecteert dat tegen 2015 de markt voor digitale boeken zal groeien tot €2,2 miljard in Noord Amerika (VS, Canada), tot €1,5 miljard in de vijf grootste Europese lidstaten (Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, VK), en €1,7 miljard in Japan. Deze projectie betekent dat de markt voor digitale boeken in Noord-­‐Amerika zou verdubbelen in de periode 2013-­‐2015, in Azië zou verdriedubbelen, en in Europa zelfs zou vervierdubbelen. Verklaring voor deze verschillen in groeisnelheid is dat er een inhaalbeweging is aan het plaatsvinden van de niet-­‐Amerikaanse markten. Deze groei zou het aandeel van digitale boeken in de totale omzet laten groeien van 1% vandaag in de meeste Europese lidstaten tot minstens 6% tegen 2015. Daardoor beginnen steeds meer uitgevers wereldwijd te experimenteren met welk bedrijfsmodel het meest geschikt is om deze nieuwe boekenvorm aan te bieden. Want naast de vele technologische uitdagingen van deze digitale transformatie, is het vaak het bedrijfsmodel dat de belangrijkste flessenhals vormt voor het vinden van een leefbaar model voor alle betrokken actoren.

Business modellen uit andere industrieën

Inspiratie halen uit de andere velden van culturele productie is een goede reflex, en het lijkt logisch dat ook het Spotify model—waar de muziekconsument toegang krijgt tot een gratis muziekaanbod mits het af en toe beluisteren van reclame, maar ook kan overschakelen naar een maandelijkse abonnementsformule zonder reclame—hier een kanshebber is als dominant model voor de distributie van digitale boeken. Enkel het Spotify model gebruiken zou volgens ons echter een verkeerde keuze zijn. Om de leefbaarheid van eender welk bedrijfsmodel in te schatten zijn er drie essentiële puzzelstukken nodig.

Ten eerste moet je de karakteristieken van de dienst zelf correct inschatten, inclusief de mogelijkheden en beperkingen van de nieuwe drager. Ten tweede moet je de specifieke kenmerken van de consumenten van die dienst voor ogen houden. En ten derde moet je op basis van die eerste twee gegevens de geldstromen van consumenten naar alle andere actoren realistisch inschatten. Kort samengevat is het Spotify model minder geschikt voor digitale boeken door de typische kenmerken van het boek als cultuurproduct, wat de consumptiewijze en aankoopgedrag van de klant bepaalt, en waardoor er uiteindelijk te weinig geld wordt gecapteerd waarmee alle betrokken partijen in de waardeketen hun kosten kunnen recupereren.

Mogelijke zwaktes van het Spotify-­‐model

Een eerste probleem met het Spotify model schuilt in de specifieke kenmerken van het boek als cultuurproduct. Een Spotify muzieklijst kan op de achtergrond afspelen, maar een Spotify boekenlijst kan dit niet (behalve fotoboeken die als digitale presentatie op een scherm zouden kunnen afgespeeld worden, maar dat is een kleine niche). Het lezen van een boek is een ‘lean forward’ bezigheid voor alle gebruikers, zelfs voor het segment dat heel weinig boeken leest. Dit plaatst een limiet op het aantal boeken dat een consument in collectie zou nemen.

Een tweede probleem is het risico dat sommige segmenten binnen de ganse consumentenpopulatie moeilijk zouden kunnen overtuigd worden om deze dienst te gebruiken. Men kan zich een continuüm voorstellen van diegene die nooit een boek lezen (30% van de Vlaamse bevolking), via de matige en gemiddelde lezers, tot de veellezers en boekenwormen. Er bestaat een risico dat het Spotify-­‐model zowel niet zal geadopteerd worden door degene die nooit of zelden een boek lezen, en degene die heel veel boeken lezen. De “weiniglezers” zouden, indien voor de keuze gesteld om al dan niet een abonnement af te sluiten, zich kunnen inbeelden dat ze nooit waar voor hun geld zullen krijgen, gezien ze slechts één of twee malen per jaar een boek aankopen. Voor die groep zal het platform ten hoogste zin kunnen hebben als, net als bij Spotify, een deel van het aanbod gratis consulteerbaar is— een snuisterbak die zin creëert om iets te gaan lezen, maar dan met reclameboodschappen. Het platform zou dan minstens een marketingplatform kunnen zijn dat reclame-­‐inkomsten genereert, maar zelfs uitgaande van een optimistische CPM (kostprijs voor advertenties per 1000 bezoekers) zullen de inkomsten van reclame marginaal zijn.

Er bestaat tegelijk een risico dat het Spotify-­‐model evenmin grootschalig zal worden geadopteerd door de veellezer. Vroeger schikte deze zich nog grotendeels naar het aanbod dat in de boekhandel aanwezig was, en bestelde deze daarnaast regelmatig een boek om redenen van collectievorming rond een bepaald onderwerp of auteur. Maar de digitale boekenveelvraat beperkt zich niet meer tot het aanbod van de maand, maar doet inspiratie op via sites als Goodreads (nu van Amazon), Librarything, allerlei boekenblogs en professionele recensies, of communities als www.reddit.com/r/literature. Het gevaar hier is dat als deze lezers een boek ontdekken dat ze interessant vinden, en het niet aanwezig is op het Spotify platform, ze zullen afhaken. Onderschat de impulsieve aankoopbeslissing niet, en onderschat het gevoel van teleurstelling niet van een koper die zijn gading niet vindt. Voor dit segment is het klassieke ‘betalen per item’ model precies aantrekkelijker. De eerste tussenconclusie is dan ook dat het stukverkoopmodel, waarbij de lezer geen abonnement neemt maar afzonderlijke boeken download en betaalt, zeker moet blijven bestaan.

Lichtpunt

Er is wel een belangrijk lichtpunt, en dat is de middenmoot van lezers tussen de veellezers en weiniglezers wier interesse verder reikt dan de obligate bestseller, maar net niet ver genoeg reikt om voortdurend actief op zoek te gaan naar nieuwe titels van nieuwe schrijvers. Het betreft een segment dat 4 à 10 boeken per jaar aankoopt. Indien hen regelmatig een boekenselectie wordt aangeboden die hen zou kunnen interesseren, dan groeit de kans dat ze relatief regelmatig een boek willen lezen.

Twee hamvragen spelen hier onmiddellijk mee. Ten eerste moet gemeten worden hoe groot deze middenmoot is, en dat hangt af van waar je de scheidingslijnen met de weinig-­‐ en veellezers trekt. Ten tweede zou men moeten kunnen inschatten in welke mate het introduceren van een Spotify-­‐ abonnement de inkomsten van stukverkoop kannibaliseert, aangezien elk lid van het middensegment dat zich laat overhalen tot het nemen van een Spotify-­‐abonnement, grotendeels zal ophouden met het kopen van aparte titels. Je kunt hopen dat een grote groep consumenten met een ebook-­‐Spotify-­‐ abonnement ook nog regelmatig losse titels zal kopen, maar het vermoeden is dat de middenmoters die te vaak ervaren dat ze naast het Spotify-­‐platform ook regelmatig afzonderlijke boeken moeten kopen, zullen opschuiven naar de kant van de veellezer, en dus naar het stukverkoop model.

Dit illustreert mooi hoe het mentale beeld dat een consument zich vormt van het een product of dienst een onmiddellijk effect heeft op het marktpotentieel van een dienst. Als veel te weinig consumenten zich kunnen inbeelden “waar voor hun geld” te zullen krijgen voor een Spotify-­‐ abonnementsformule—precies omdat de productkenmerken en consumptiewijzen van boeken zo verschillend zijn van muziek—dan komt het business model op losse schroeven te staan. Er is wel een plaats voor het Spotify-­‐model in het professionele gebruikerssegment, omdat “krijg een kostenefficiënte toegang tot een boekendatabase” een sterke propositie is naar corporate klanten voor professionele content. Denk: schoolboeken, handboeken, academische publicaties, enzovoort. De aankoopbeslissing bij deze productcategorie is bottom-­‐line gedreven, en wordt gerechtvaardigd met de precisie van een spreadsheet. “Koop een boek dat je interesse prikkelt” past veel minder binnen dit business model.

Projectie van de marktopportuniteit

Laten we cijfers op het business model kleven. Veronderstel dat in de afzienbare toekomst—binnen drie à vier jaar—10% van de Vlaamse boekenverkoop volledig digitaal wordt, extrapolerend van de IDATE voorspelling voor 2015. Uit de totale populatie van Vlaamse boekenlezers (70% van alle Vlamingen) betekent dit een digitaal marktpotentieel van 420.000 ebook lezers. Veronderstel vervolgens de drie dienstenformules van Spotify: een freemium formule met advertenties, een betalende abonnementsformule van €4/maand met bepaalde beperkingen (bvb. enkel online lezen), en een onbeperkte abonnementsformule van €8/maand (bvb. ook alles offline kunnen lezen). Uit andere consumentengerichte digitale diensten weten we dat ongeveer 10% van de freemium gebruikers zou kunnen geconverteerd worden naar een betalende gebruiker. Bij kleine mobiele games is dit slechts 1 à 2%, maar voor professionele content zoals handboeken, vakliteratuur of de financiële pers stijgt de conversieratio soms tot maximaal 25%, maar we beperken de denkoefening hier tot de retail boekenmarkt. Voor de betalende diensten converteert dit naar een schatting van 25.000 lezers die €4/maand betalen (=€100.000), en 21.000 die €8/maand betalen (€168.000). Hierbij moeten nog de reclame-­‐inkomsten worden opgeteld die, afgaande op tarieven uit andere mediasectoren, 10 cent per lezer / maand kunnen bedragen, wat op €42.000 per maand komt.

Samengeteld kan er dus maandelijks een geschatte €310.000 worden gecapteerd bij de gebruikers van het “Spotify voor boeken” platform. Ongeveer 30% van dit bedrag zal nodig zijn voor zowel de operationele kosten als kapitaalinvesteringen van het platform. Dat maakt €217.000 /maand die kan doorstromen naar de auteur, de uitgever en de overheid (BTW). Maar met dat geld moeten tegelijk ook de technische conversie-­‐ of productiekosten van alle digitale boeken betaald worden, en alle marketing-­‐ en personeelskosten van de uitgever. Alleen al de tekstuele en lay-­‐out eindredactie van alle titels is voor een uitgever een uiterst arbeidsintensief werk.

Het meest ontnuchterende van dit cijfer is dat deze €217.000 slaat op de ganse markt, en dit bedrag dus nog moet verdeeld worden over alle individuele bedrijven. Er zijn in Vlaanderen 30 uitgevers en 30.000 auteurs, en verscheidene ontwikkelaars van digitale boeken in allerlei soorten formaten. Een correcte doorstroming van de inkomsten veroorzaakt dus een sterke verwatering van de afzonderlijke winst voor elke auteur en uitgever. Moest je de inkomsten verdelen over minder uitgevers, vermindert de verwatering, maar dat gaat ten koste van het in portfolio hebben van zoveel mogelijk titels waar de lezer op kan zitten wachten.

Wat dan wel?

Een beter veld dan de muziekindustrie om inspiratie uit te halen kan de gaming industrie zijn, voornamelijk omdat het lezen van een digitaal boek—dat men in de toekomst zeker steeds vaker zal verrijken met extra (audiovisuele) informatie en interactie—en het spelen van een game gelijkaardiger consumptiebelevingen aan het worden zijn, en kan vermoed worden dat de opbrengstenmodellen dus ook gelijkaardiger zullen worden.

Onderzoek in de gaming industrie leert dat er een verband is tussen a) de kwaliteitsverwachting van de consument, b) het meest gepaste distributiemodel en c) het inkomstenmodel. Kort samengevat gaat een sterke nadruk op productkwaliteit gepaard met een gecontroleerde manier van distribueren (men controleert op sterke kwaliteitsstandaarden van de aangeboden content, zodat alleen kwalitatieve, gepolijste games worden aangeboden) en samen gaat met een betaling-­‐per-­‐item inkomstenmodel. Een distributieplatform waar er minder tot geen controle is op de kwaliteit (eender welke aanbieder kan er games op aanbieden, hoe ongepolijst, inhoudelijk zwak of onstabiel ook) gaat vaak samen met een advertentiegebaseerd inkomstenmodel.

De kwaliteitsverwachtingen van de consument determineren dus het verkozen distributiemodel en opbrengstenmodel, en vice versa. Zo kan paradoxaal genoeg de verkoop van games zelfs dalen als de prijssetting een verwachting van lagere kwaliteit creëert. Recent liet een game publisher de prijs voor een game zakken van €20 naar €14, maar kreeg de uitgever feedback van klanten dat “voor deze prijs de kwaliteit van de game waarschijnlijk niet zo goed is als geadverteerd.”

Binnen het premium product model kan gewerkt worden met het succesvolle model van de ‘Downloadable Content’ (DLC) uit de gaming industrie, waarbij er regelmatig add-­‐ons worden ontwikkeld en telkens volgens het stukverkoopmodel worden aangeboden. De gaming industrie heeft met het Steam platform (van Valve Software) bewezen dat het mogelijk is om een eigen distributiemodel uit te bouwen dat je als industrie niet rechtstreeks afhankelijk maakt van technologiegiganten als Amazon, Apple of Microsoft.

Bijgevolg is een alternatief bedrijfsmodel voor het digitale boek een model dat:

  1. a)  Zal moeten uitblinken in de kenmerken die door de consument geassocieerd worden met “premium product”;

  2. b)  De boeken verspreidt via een platform dat op kwaliteitsstandaarden controleert van alle aanbieders, om bij de consument elke indruk van subkwaliteit te vermijden;

  3. c) De titels aanbiedt via een stukverkoop model.

We beseffen dat deze ‘best practice’ haar eigen financiële uitdagingen inhoudt, maar er zijn geen eenvoudige oplossingen voor de boekenindustrie om de komende strijd om de ogen van de digitale lezer te beslechten. Indien men een rechtstreekse en intieme relatie met de lezer als klant wenst te bewaren, zal er moeten geïnvesteerd worden in eigen modellen, waar de vat op marketing, distributie en verkoop in eigen handen blijft.

Conclusie

Omdat de wijze waarop de consument een dienst definieert fundamenteel is voor het opbrengstenmodel dat je eraan kan verbinden, is het essentieel dat het boek als een premium product in de markt wordt gezet, waar je vervolgens een hoge stukprijs voor kan vragen. Gezien de kleine schaal van onze Vlaamse markt, waarbij de commercialiseringsmogelijkheden over de Vlaams-­‐ Nederlandse grens relatief klein zijn (recent beschreven door Carlo Van Baelen in diens onderzoek “1+1=zelden 2”, in opdracht van de Nederlandse Taalunie) blijven er echter grote obstakels om deze oefening tot een goed einde te brengen.

Zelfs in het stukverkoopmodel blijft de hoge investeringskost in de digitalisering van de content en de uitbouw van het distributieplatform een obstakel. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de overheid om de financiering van deze dure productie-­‐inspanning en distributie-­‐infrastructuur te ondersteunen. Er kan hierbij zeker vermeden worden dat de overheid ingrijpt op de marktwerking door de toegang tot deze financieringsmechanismen open te houden voor alle deelnemers in het veld.

 

Door Olivier Braet - iMinds-SMIT (Vrije Universiteit Brussel)

Dit artikel werd geschreven in het kader van het project “Uitgeverij van de Toekomst”, gesteund door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) – januari 2014. 

 

Interactiviteit en fictie in een perfect match. Do it yourself met Twine. 

Tailormade database met educatieve content voor leraren en leerlingen.

Creativiteit en e-skills in een aantrekkelijke mix.

Over innovatie, social reading, customer loyalty, content aggregatie, self publishing en veel meer.

Een verhaal kneden naar een nieuwe interactieve format?

Hoe willen lezers betalen voor een digitaal boek en welke business model strategie moet daaraan gek

Hoeveel is de consument bereid te betalen voor een digitaal boek?

Wat is het koop- en leengedrag van de Vlaming m.b.t papieren en digitale boeken?

Unieke grootschalige survey naar het digitale lees- en koopgedrag van de Vlaming. 

Start-up strategie als model voor innovatie

Op 24 september pitchen de 5 Book Labs finalisten hun project @ de Converging Media Conference

Een origineel boekidee met digitale staart

Franz Kafka goes gaming

Kan een Spotify model de boekensector redden?

Wiskunde en fysica interactief, sociaal en gratis. 

Nadat Google Play de Nederlandse markt wist te betreden, verlaagde de gigant meteen de prijzen van ebooks.

Niet een broodje kroket uit de muur. Wel een zomers boek tegen de muur.

Sterauteurs en hun garage band. The story behind.

Het selfpublishing-platform van bol.com maakt je dromen waar.

100 virtuele LinkedIn-vrienden schrijven samen een bestseller. 

Na apps en muziek is nu ook Google Play Books beschikbaar in België. 

Met CONTEC brengt de Frankfurt Academy de stakeholders uit het hele publishing ecosysteem

Innovatie met de Creatieve Industrieën kan je tot 50.000 euro opleveren voor je project.

IPA beveelt ePUB3 aan als wereldwijde Publishing Standaard

Self-published voor het eerst de nummer 1 in de e-boek bestsellerslist van Digital Book World.

FIVE cofinanciert wie into serious gaming is en zich op het transmediale pad wil begeven.

Hoe kunnen we afstappen van het gekende bladeren en analoge lezen?

Een geactualiseerde versie van de ePUB3 Support Grid is beschikbaar. 

Flipick maakt het mogelijk om direct vanuit InDesign een ePUB3 file aan te maken.

Amazon en Apple maken zich klaar voor een tweedehands aanbod van e-boeken.

Gratis én legaal lezen met advertentie-inlassing? Het kan met eBookPlus.com

Je tekstboek low cost of no cost en in no time interactief maken? De natte droom van elke uitgever.

Mode en technologie gaan hand in hand. Augmented reality en de catwalk.

Phablets lijken de toekomst te worden. Vis noch vlees. Tablet noch phone. 

Een kijkje achter de schermen van het interactieve boek. 

Over spelregels en dominantie. Over grote en kleine spelers en de O’Reilly factor.

Wil je bladeren als een uniek boek-gevoel koesteren, dan kom je weldra ook digitaal aan je trekken. 

Hoe beloftevol is html5? In hoever zorgt het ePUB3 formaat voor een content revolutie in het uitgeven?

Touchen en liken in je papieren krant. Stel dat het printexemplaar van je krant interactief wordt.

Plassen met een plus. Van iPad tot iPotty. Of potjestraining anno 2013.

e-boeken zijn in opmars. Een fluctuerende trend met ups en downs.