Leen- en koopgedrag van de digitale lezer

Wat is het koop- en leengedrag van de Vlaming m.b.t papieren en digitale boeken?

Dit is de tweede aflevering van een vier weken durende serie rond het onderzoek naar het digitale lees- en koopgedrag van de Vlaming, uitgevoerd door Valérie-Anne Bleyen en Olivier Braet van de Vrije Universiteit Brussel (onderzoeksgroep iMinds-SMIT, Digital Society Department) in het kader van het project Uitgeverij van de Toekomst, uitgevoerd in opdracht van Boek.be en gesteund door het Vlaamse IWT. 

Vorige week bespraken we hoeveel papieren en digitale boeken men leest, op welke apparaten, en op welke termijn de lezers hun koopintentie voor digitale boeken zien. Deze week gaan we dieper in op de koop- en leenhoeveelheden van papieren en digitale boeken, in welke winkels men deze boeken koopt, en de mogelijke kannibalisering van het papieren door het digitale lezen.

In de volgende editie zullen we de precieze bedragen geven die de consumenten bereid zijn te betalen voor een digitaal boek of voor de bundel papier-digitaal. De laatste week (3 februari) trekken we conclusies wat betreft de business model strategie voor uitgevers.

Weinig- en veel-kopers/leners domineren

Zoals bij de leeshoeveelheid (zie vorig artikel) domineren de veel- en weinigkopers bij de aankoop van papieren boeken, maar niet bij digitale boeken. De koophoeveelheid volgt een dalende lijn naarmate er meer papieren boeken worden gekocht (36% koopt 1-5 papieren boeken per jaar; 22% 6-10; 12% 11-15; 7% 16-20), en vanaf >20 boeken per jaar buigt deze trend naar omhoog (16%).

Wat het digitale boek betreft is er, in tegenstelling met papieren boeken, geen opwaartse beweging in de +20-categorie in de digitale verkoop. Van de 276 respondenten die reeds digitale boeken koopt, schaft 35% 1 tot 5 digitale boeken per jaar aan, en 23% 6 tot 10 per jaar. Meer dan 10 boeken (dus inclusief de +20 categorie) worden op jaarbasis aangekocht door 26% van de digitale kopers. De digitale boekenlezers tellen dus nog relatief minder veelkopers dan de papieren lezers.

Naar analogie met de leeshoeveelheid vorige week, vind je in bijlage de absolute aankoopcijfers uitgesplitst naar leeftijd (zie tabel in bijlage)

Een curvilineaire oververtegenwoordiging van weinig- en veel-lezers kan opnieuw worden waargenomen bij uitlening uit openbare bibliotheken. Gezien de lage digitale ontleencijfers is in dit onderzoek wel enkel de uitlening van het papieren boek onderzocht, dus dit resultaat toont hoe papieren uitlening en verkoop elkaar weerspiegelen. Belangrijkste verschil met de aankoophoeveelheid is dat er beduidend meer veel-leners dan veel-kopers zijn: 21% leent meer dan 20 boeken per jaar, tegenover 16% die jaarlijks meer dan 20 boeken koopt. Terwijl er geen significante verschillen zijn tussen mannen en vrouwen of qua leeftijd in de koophoeveelheid, valt het wel op dat vrouwen opvallend meer boeken lenen per jaar (35% leent meer dan 16 boeken per jaar) dan mannen (21% leent er meer dan 16 per jaar).

Koop- en leengedrag: Opkomst van de gratis download

Men koopt een papieren boek vooral als een aankoop voor zichzelf (91%) of om als geschenk te geven (89%). Bij digitale boeken domineert echter plots de gratis-optie. De meerderheid verkrijgt digitaal boeken via een gratis legale download (36%), en 12% geeft aan reeds gepirateerde versies te hebben gedownload. De optie van aankoop is ook hier al een respectabele 24%, alhoewel bijlange nog niet alle titels (onmiddellijk) verkrijgbaar zijn in digitale vorm.

Het lenen van een boek van vrienden of familie, of via een bibliotheek (resp. 70% en 66%) zijn heel populaire opties bij het papieren boek, die (nog) volledig afwezig zijn bij digitale boeken (amper 4%). Het onder vrienden uitwisselen van digitale media is ook bij andere content geen massaal verspreid gedrag—men downloadt gepirateerde content bij voorkeur van anonieme andere gebruikers. De lage populariteit van het lenen van digitale boeken komt hoogstwaarschijnlijk door de heel recente uitrol van de “Bib e-boeken” app, waar de meeste uitleningen betalend zijn (en dus een soort aankoop zijn), en waar de lezer voor de aanmaak van een gebruikersaccount een bezoek aan de bibliotheek moet brengen.

Waar koopt men boeken?

Papieren boeken worden het meest in een fysieke winkel gekocht (78.1% van de kopers). Eén op vijf bestelt papieren boeken online en laat ze thuis bezorgen (19.2%). Afhalen van papieren boeken in een boekhandel of afhaalpunt wordt erg zelden gedaan (slechts 1.1%). Bij de aankoop van digitale boeken verschuift dit beeld dramatisch naar een duidelijke dominantie van buitenlandse verkoopskanalen. Bol.com is met 51,6% de populairste site voor het kopen van digitale boeken, gevolgd door Amazon.com (35,4%) en Apple’s iBookstore (23,8%). Verder koopt ongeveer 1 op 5 digitale boeken via de website van de uitgever. 10% van de respondenten gaven daarnaast nog een hele reeks andere kanalen aan, waaronder Standaard Boekhandel, Audible, Acco, ebook.nl, tot Google Books, naast vele andere.

Geen kannibalisatie, wel substitutie van het papieren boek

In het eerste artikel van deze reeks meldden we reeds dat 35% (of 389 mensen) van de totale steekproef reeds digitale boeken leest, al dan niet in combinatie met papieren boeken. In welke mate heeft de adoptie van digitale boeken bij deze subgroep geleid tot een verandering in hun algemeen koopgedrag? (zie tabel in bijlage).

Ongeveer 4 op 10 digitale lezers beweert dat hun koopgedrag niet is gewijzigd sinds de digitalisering. 38,5% zegt minder papieren boeken te kopen sinds ze digitaal leest, maar wel meer digitale boeken, wat wijst op het bestaan van een substitutie-effect van digitale boeken op de verkoop van papieren boeken. Doch geeft slechts 5,2% van de digitale lezers aan totaal geen papieren boeken meer te kopen sinds ze digitaal lezen, dus werkelijke kannibalisatie is nagenoeg afwezig. Een complementariteitseffect lijkt ook onbestaande: slechts 5,4% van de digitale lezers zegt zowel meer papieren als digitale boeken te kopen sinds de digitalisering. 

 

- - - - - - - § - - - - - - -

Onderzoekers: Prof. Dr. Valérie-Anne Bleyen en Olivier Braet - Valerie-Anne.Bleyen@vub.ac.be , Olivier.Braet@vub.ac.be

- - - - - - - § - - - - - - -

 ‘Uitgeverij van de Toekomst’ is een multidisciplinair onderzoeksproject gefinancierd door het IWT, als Vlaams Innovatief Samenwerkingsverband (VIS). de kennisinstellingen iMinds-SMIT (VUB) en iMinds-MMLab (UGent) onderzoeken de bedrijfsmatige en technologische uitdagingen van de opkomst van het digitale boek, samen met de confederatie van het Vlaamse boekenvak Boek.be, en alle Vlaamse uitgevers. Projectleiding bij Kenniscentrum Boek.be: Annemie Speybrouck - annemie.speybrouck@boek.be

Interactiviteit en fictie in een perfect match. Do it yourself met Twine. 

Tailormade database met educatieve content voor leraren en leerlingen.

Creativiteit en e-skills in een aantrekkelijke mix.

Over innovatie, social reading, customer loyalty, content aggregatie, self publishing en veel meer.

Een verhaal kneden naar een nieuwe interactieve format?

Hoe willen lezers betalen voor een digitaal boek en welke business model strategie moet daaraan gek

Hoeveel is de consument bereid te betalen voor een digitaal boek?

Wat is het koop- en leengedrag van de Vlaming m.b.t papieren en digitale boeken?

Unieke grootschalige survey naar het digitale lees- en koopgedrag van de Vlaming. 

Start-up strategie als model voor innovatie

Op 24 september pitchen de 5 Book Labs finalisten hun project @ de Converging Media Conference

Een origineel boekidee met digitale staart

Franz Kafka goes gaming

Kan een Spotify model de boekensector redden?

Wiskunde en fysica interactief, sociaal en gratis. 

Nadat Google Play de Nederlandse markt wist te betreden, verlaagde de gigant meteen de prijzen van ebooks.

Niet een broodje kroket uit de muur. Wel een zomers boek tegen de muur.

Sterauteurs en hun garage band. The story behind.

Het selfpublishing-platform van bol.com maakt je dromen waar.

100 virtuele LinkedIn-vrienden schrijven samen een bestseller. 

Na apps en muziek is nu ook Google Play Books beschikbaar in België. 

Met CONTEC brengt de Frankfurt Academy de stakeholders uit het hele publishing ecosysteem

Innovatie met de Creatieve Industrieën kan je tot 50.000 euro opleveren voor je project.

IPA beveelt ePUB3 aan als wereldwijde Publishing Standaard

Self-published voor het eerst de nummer 1 in de e-boek bestsellerslist van Digital Book World.

FIVE cofinanciert wie into serious gaming is en zich op het transmediale pad wil begeven.

Hoe kunnen we afstappen van het gekende bladeren en analoge lezen?

Een geactualiseerde versie van de ePUB3 Support Grid is beschikbaar. 

Flipick maakt het mogelijk om direct vanuit InDesign een ePUB3 file aan te maken.

Amazon en Apple maken zich klaar voor een tweedehands aanbod van e-boeken.

Gratis én legaal lezen met advertentie-inlassing? Het kan met eBookPlus.com

Je tekstboek low cost of no cost en in no time interactief maken? De natte droom van elke uitgever.

Mode en technologie gaan hand in hand. Augmented reality en de catwalk.

Phablets lijken de toekomst te worden. Vis noch vlees. Tablet noch phone. 

Een kijkje achter de schermen van het interactieve boek. 

Over spelregels en dominantie. Over grote en kleine spelers en de O’Reilly factor.

Wil je bladeren als een uniek boek-gevoel koesteren, dan kom je weldra ook digitaal aan je trekken. 

Hoe beloftevol is html5? In hoever zorgt het ePUB3 formaat voor een content revolutie in het uitgeven?

Touchen en liken in je papieren krant. Stel dat het printexemplaar van je krant interactief wordt.

Plassen met een plus. Van iPad tot iPotty. Of potjestraining anno 2013.

e-boeken zijn in opmars. Een fluctuerende trend met ups en downs.