De activiteiten van Uitgeverij van de Toekomst worden in grote mate georganiseerd binnen de iMinds labo's. In die labo's wordt niet enkel kennis opgebouwd maar wordt deze ook verspreid naar de doelgroep. Bovendien gaan de leden van de Gebruikersgroep zelf aan de slag in de labo's om ervaring op te bouwen via PoCs (proof-of-concepts).

Interactie

Uitgeverij van de Toekomst ambieert een maximale interactie met de uitgeverijen. Dit vanuit het vraaggedreven karakter van het project (de noden van de uitgevers primeren!) en vanuit de collectieve aanpak en generieke output van het project.

In de praktijk

Uitgeverij van de Toekomst engageert zich tot het uitvoeren van volgend takenpakket met het oog op maximale kennisverwerving en kennisdeling met de doelgroep.
Op volgende domeinen zal niet alleen onderzoek worden gedaan, maar zullen ook pilots worden uitgewerkt op basis van de opgedane kennis.

Coördinatie, management en kennisdeling

 • Organiseren van de coördinatie tussen de drie partners binnen het project enerzijds en de participerende uitgeverijen anderzijds.
 • Organiseren van workshops en seminaries waarop de opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld met de doelgroep van het project.
 • Opvolgen van de internationale ontwikkelingen inzake e-reading en meer specifiek rond de ontwikkelingen op het vlak van nieuwe standaarden en de nieuwe businessmodellen die zich ontwikkelen rond e-reading.
 • Organiseren van de informatiestoom naar de uitgevers.
 • Publiceren van een e-reading krant.

Aanmaak en consumptie van e-boeken

 • Standaarden voor e-boeken (ePUB3, html5, overige…)
 • Use cases en requirements
 • Beveiliging en bescherming van inhoud
 • Aanmaken van e-boeken (authoring tools, aanmaak van inhoud voor demonstratiedoeleinden, automatische conversie van ePUB3-bestanden naar html5)
 • Consumptie van e-boeken (aangepaste rendering van de inhoud op basis het toestel, offline versus online consumptie van e-boeken)
 • Uitwerken concrete demonstratie

Identificatie, annotatie en context

 • identificatie (van e-boeken, van e-boek onderdelen)
 • Annotatie van boeken en boekonderdelen (annotatiemodellen, voorstel voor annotatiemodel, annotatie van ePUB3 en html5-gebaseerde boeken)
 • De context in rekening brengen (sociaal lezen met e-boeken, toegankelijkheid van e-boeken)
 • Opzetten demonstratieprojecten (Poc)

Business modellering

 • Waardenetwerkanalyse
 • Diensten- en financieel design
 • Business model design
 • Marktopportuniteit analyse en bijsturing business model