Lezen we morgen met z'n allen digitaal of loopt het niet zo'n vaart? Uitgeverij van de Toekomst analyseert de opportuniteiten van het digitale uitgeven, faciliteert de ontwikkeling van nieuwe boek- en leesvormen en initieert matches tussen uitgevers en technologiebedrijven. Een toekomstscenario waarin print en digitaal elkaar de hand reiken.

Poleposition

De Vlaamse uitgevers staan sterk op het vlak van strips, kinderboeken, geïllustreerde non-fictie en educatieve publicaties. Het project Uitgeverij van de Toekomst wil deze positie voor de toekomst verzekeren en zelfs versterken.

Dit project werd goedgekeurd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) dat hiervoor een subsidie voorziet van € 1,4 miljoen in het programma voor steun aan Vlaamse Innovatie Samenwerkingsverbanden (VIS). Het project loopt over vier jaar.

Binnen Uitgeverij van de Toekomst worden diverse innovatieve projecten opgezet en worden tools ontwikkeld om gemakkelijker en goedkoper aantrekkelijke digitale geïllustreerde boeken te maken. Ook het sociale karakter van het digitale lezen zal onder de loupe worden genomen (het uitwisselen van fragmenten, annotaties, e.d.). Niet onbelangrijk binnen een educatieve context. En er is meer. De digitale wereld vraagt immers om andere businessmodellen. Onderzoek en testing zullen de uitgevers daarin op weg helpen.

Tijdens het project worden twee labs opgezet:

Een lab voor nieuwe vormen van e-boeken en lezen 
o.l.v. het MultimediaLab van iMinds en de Universiteit van Gent.

Met de komst van de tablets en van nieuwe kleurenschermen, is de nieuwe standaard voor e-boeken gelanceerd: ePub3. Het boek van de toekomst zal zich niet beperken tot tekst. Het enriched content book zal een dominante positie innemen in de digitale wereld. In dit lab wil Uitgeverij van de Toekomst state-of-the-art oplossingen ontwikkelen en communiceren naar relevante uitgeverijen en geïnteresseerde ICT-bedrijven om deze nieuwe standaard uit te testen, nieuwe productvormen te ontwikkelen en de grenzen van deze nieuwe standaard te verkennen, zodat de Vlaamse uitgevers en de dienstverlenende ICT-bedrijven aan de top komen van de innovatie in de wereld. Hetzelfde wil Uitgeverij van de Toekomst doen met de HTML5 standaard. Web-apps op basis van HTML5 bieden de mogelijkheid om onafhankelijk van het besturingssysteem aanwezig te zijn op alle mogelijke tablets en aldus een onafhankelijk businessmodel op te zetten. In een tijdperk van sociale netwerken waarin iedereen over alles z’n zeg kan doen, lijkt sociale interactie met e-boeken een logische stap. Voorbeelden van sociale interactie zijn het delen van boekonderdelen, samen e-boeken lezen en het delen van aantekeningen of recensies. Het doel van deze component van het lab is om met de uitgevers te bekijken hoe de sociale interactie tussen lezers zowel op het technische vlak als op het vlak van annotatie en metadatering kan opgelost worden binnen open systemen.
 

Een lab voor nieuwe businessmodellen onder leiding van SMIT-iMinds-VUB.

In de digitale wereld gelden andere regels dan in de papieren wereld. Denk vormen van verhuur, abonnementsvormen, uitleen via bibliotheken e.d. Het marktpotentieel van digitale boeken is niet gelijkaardig voor alle soorten boeken. Uitgeverij van de Toekomst verwacht dat er variatie bestaat in het groeipotentieel, de betalingsbereidheid en geprefereerde betalingsformules tussen verschillende boekencategorieën. Het digitale boek kan aangeboden worden via nieuwe distributiekanalen (telecomoperatoren, internetspelers), maar de belangen van deze externe spelers moeten afgewogen worden tegen de verkozen bedrijfsmodellen van de boekenuitgever.
 In dit lab wil Uitgeverij van de Toekomst uitgevers samen brengen met de specialisten van SMIT-iMinds-VUB en testtrajecten opzetten waarvan de effecten duidelijk kunnen worden gemeten, zodat de uitgevers via deze testtrajecten bewuste en verantwoorde keuzes kunnen maken.