Initiatiefnemer van het project Uitgeverij van de Toekomst is Boek.be. Vanuit het innovatienetwerk dat het Kenniscentrum van Boek.be heeft opgezet in het kader van het IWT-TIS-project 'Digitalisering van het boek in Vlaanderen', zijn de behoeften van de Vlaamse uitgevers duidelijk naar voren gekomen. Boek.be neemt voor het project Uitgeverij van de Toekomst de onderzoeksgroepen, iMinds/MMLab en iMinds/SMIT onder de arm.

Boek.be vzw

Boek.be is de confederatie van het Vlaams boekenvak: de Vlaamse uitgevers (VUV), de Vlaamse boekverkopers (VBB), en de boekenimporteurs (VBI). 
De Vlaamse uitgeverswereld is goed voor zowat 95 ondernemingen, het merendeel daarvan KMO's. 3000 VTE's zijn er tewerkgesteld. Boek.be vertegenwoordigt 95 Vlaamse uitgevers, 38 importeurs van boeken en 293 boekhandels. De kerntaak van Boek.be is het bevorderen van het boek in Vlaanderen door haar ledenverenigingen een optimale inhoudelijke en logistieke ondersteuning te verlenen.

Het brede publiek kent Boek.be vooral als de organisator van de jaarlijkse Boekenbeurs, het grootste publieksevenement voor boeken in de Lage Landen.

Het Kenniscentrum van Boek.be staat in voor het onderzoek, de opleiding, innovatie en adviesverlening in de boekensector met als doel de professionalisering van de boekensector te optimaliseren. Het treedt op als coördinator, manager en verspreider van de kennis en de ervaringen die binnen Uitgeverij van de Toekomst worden uitgewerkt en ontwikkeld. Boek.be kan vanuit zijn innovatienetwerk optimaal inschatten waar precies de noden en verwachtingen van de uitgevers zich situeren en kent de aspiraties van uitgevers met betrekking tot het realiseren van concrete projecten.

De kennis en expertise van Boek.be situeert zich op het snijvlak van de uitgeverswereld en de ontwikkelingen rond e-reading en e-boeken. 

iMinds/MMLab

Multimedia Lab (MMLab) is een onderzoeksgroep binnen de Universiteit van Gent. MMLab werd opgericht in 2001 en is actief op het vlak van basisonderzoek, toegepast onderzoek en contractonderzoek i.s.m. bedrijven. Het voert ook wetenschappelijke dienstverleningsopdrachten uit voor derden (bedrijven en overheden).

MMLab draagt vooral technologische kennis bij binnen het project Uitgeverij van de Toekomst en verricht bijkomend onderzoek mbt Aanmaak en consumptie van e-boeken en Identificatie, annotatie en context. Aan de hand van de ervaring van MMLab  met meerkanaalspublicatie, metadata modellering en standaardisatie, (semantische) webtechnologieën en de ontwikkeling van (semantische) metadatamodellen werkt het Lab mee aan het realiseren van de benodigde kennisvergaring en –uitbreiding betreffende de EPUB3 en HTML5 standaarden in het domein van e-boek publicatie en het ontwikkelen van de daarbij horende publicatie en rendering tools.

MMLab zal ook bijdragen aan de integratie van de ontwikkelde e-boek modellen en hun API’s in de bestaande code base en aan de productie van demonstratioren samen met de uitgevers.

iMinds/SMIT

SMIT werd opgericht in 1990 aan de Vrije Universiteit van Brussel en is gespecialiseerd in fundamenteel, toegepast en contractonderzoek op het vlak van ICT, marktanalyse en beleid. Met zowat 45 onderzoekers is SMIT een van de belangrijkste Europese centra voor socio-economisch onderzoek naar Informatie en Communicatie Technologieën.

SMIT heeft expertise m.b.t. bedrijfsmodellering in culturele sectoren (boekenindustrie, omroepen, video-on-demand, filmproductie) en wil die expertise verder valoriseren. Het onderzoeksteam voert lange termijn research naar maatschappelijke gevolgen van ICT innovaties, met bijzondere interesse voor digitale participatie op het sociale, economische, politieke en culturele niveau. De focus ligt op economische en industriële dimensies van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën.

CONTACT?

Projectleiding Uitgeverij van de Toekomst: Annemie Speybrouck - T: +32 (0)3 369 04 80 -
M: +32 (0)478 58 54 13 - E: annemie.speybrouck@boek.be